MENU
Hoenderpark Ottersum

Hoenderpark Ottersum

Hoenderpark Ottersum

Aan de noordkant van Ottersum wordt vanaf maart 2021 gewerkt aan het nieuwbouwplan ‘Hoenderpark’. Het centraal gelegen park in deze nieuwe wijk zorgt voor ruimte, rust, en groen. Een unieke locatie met een ruime opzet van kavels en woningen. Infrascoop is gevraagd om het plan te ontwerpen en uit te voeren.

Voorbereiding en ontwerp
Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het ontwerp van dit project. Dankzij de ontwerpafdeling - die wij zelf in huis hebben – kunnen we JAVO Vastgoed en de gemeente Gennep van begin tot eind ontzorgen. Na het nodige teken- en rekenwerk gaan we in maart 2021 aan de slag met de uitvoering. Een moment waar we naar uit hebben gekeken!

Wat gaan we doen?
In maart 2021 starten we met het grondwerk van de nieuwbouwwijk. We leggen een gescheiden rioolstelsel aan, waarbij het regenwater apart van het rioolwater wordt opgevangen. Het regenwater infiltreert weer langzaam in de bodem en wordt dus niet verspild. Wel zo vriendelijk voor het milieu! Nadat het riool is aangelegd gaan we aan de slag met de nieuwe verharding die zal bestaan uit gebakken bestratingsmaterialen.

Tot slot realiseren we de nieuwe toegangswegen, parkeer- en groenvoorzieningen en openbare verlichting bij de nieuwbouwwoningen. Ook richten we het park in.

Fase 1 t/m 3
De realisatie van het Hoenderpark vindt plaats in drie fases. De fasering is zorgvuldig bepaald en bestaat uit een fase met circa 12 woningen, een fase met circa 10 woningen en een fase met circa 13 woningen en 6 bouwkavels. Daarnaast wordt er een kleinschalig zorggebouw gerealiseerd voor zorgbehoevenden.

Medio maart 2021 starten we met het bouwrijp maken van fase 1. Het definitief inrichten van het plan (straatwerk, verlichting en groen) staat op de planning voor eind 2021/ begin 2022.

Meer weten?

We vertellen je graag
over dit project.