MENU
Certificering en voorwaarden

Altijd constructief
blijven ontwikkelen

Altijd constructief<br />blijven ontwikkelen

Certificering

Infrascoop is voortdurend bezig met de ontwikkeling van eigen organisatie en medewerkers. We zetten dit kracht bij met diverse certificaten.

ISO 9001:2015 (download)
ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het is een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid op de markt. We tonen met dat certificaat aan dat we voldoen aan de wetgeving, en de behoefte, eisen, wensen en specificaties van onze opdrachtgevers.

VCA** 2017/6.0 (download)
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Bedrijven worden onder meer getoetst op een veilige werkomgeving en -omstandigheden. Met ons VCA-certificaat bewijzen we te voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM).

PSO Trede 2 (download)
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument dat objectief bepaalt in hoeverre een organisatie sociaal onderneemt. De PSO is wetenschappelijk onderbouwd en uitgegroeid tot een landelijk erkende norm. Infrascoop is trots dat we over het certificaat PSO Niveau 2 beschikken, het één na hoogste op de prestatieladder. We behoren daarmee tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-groep.

CO2-prestatieladder (download)
De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt.

CO2 footprint

CO2 voortgangsverslag en energie-actieplan

Overig

Leerbedrijf beroepsonderwijs bedrijfsleven (download
Infrascoop is een erkend Leerbedrijf Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Dat betekent dat mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding bij ons mogen volgen. We leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.

Voorwaarden

Infrascoop maakt deel uit van de Ploegmakers Groep. Daarom zijn op onze diensten de algemene voorwaarden van de Ploegmakers Groep van toepassing. 

WKA-gegevens

  • KvK Infrascoop 2024 (download)
  • Verklaring Betalingsgedrag 10-04-2024 (download)
  • Gedragsverklaring Aanbesteden 30-3-2023 (download)
  • G-rekening overeenkomst (download)

Privacyverklaring

(versie juli 2021)

Infrascoop B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te Cuijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17198388.

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Download privacyverklaring
Download privacyverklaring werknemers en sollicitanten