MENU
Infrascoop

Veilig werken

Veilig werken

Veilig werken en elke avond weer gezond naar huis: dat zijn de kernwaarden van Infrascoop. Samen zijn we verantwoordelijk voor onszelf, voor elkaar en voor de omgeving waarin we werken. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en samen met onze mensen werken we alleen veilig.

Veilig werken stimuleren we bij Infrascoop, onder andere door te werken met het veiligheidsprogramma hein en guus. Een veiligheidsprogramma dat niet over veiligheid gaat, maar alles te maken heeft met bewustwording. Kern van het programma: onveilig gedrag benoemen, feedback geven én ontvangen, samen in gesprek komen en zo tot gedragsverandering komen. De juiste keuze durven maken en daarvoor gewaardeerd worden.

Veilig werken heeft altijd prioriteit
Werken in de grond-, weg- en waterbouw en transport brengt risico's met zich mee. De bouw is een sector waarin helaas nog steeds dodelijke ongevallen te betreuren zijn. Veilig werken is essentieel en vraagt altijd onze aandacht. Het heeft prioriteit in al onze projecten.

Hoe doen wij dit?
We stimuleren het veiligheidsbewustzijn en gedrag continu met hein en guus. Van training tot weekbord, persoonlijk gesprek en toolbox; hein en guus hebben altijd, overal een plekje.

Infrascoop ook op de veiligheidsladder
Ons moederbedrijf Ploegam is sinds 2022 gecertificeerd op trede 4 van de veiligheidsladder (Safety Culture Ladder). Jaarlijks beoordelen auditoren van TÜV de stand van zaken op het vlak van de veiligheid. Zij interviewen een grote groep van onze mensen over verschillende veiligheidsvraagstukken en hoe ze tegen veiligheid op het werk aankijken. Dit jaar maakt Infrascoop deel uit van de ‘scope’ van de auditoren. Het betekent dat zij onze mensen bevragen over veiligheid in de praktijk. Een mooie ontwikkeling waarvan wij u op de hoogte houden.

Ilvy Ploegmakers, algemeen directeur, over hein en guus:
"Het belangrijkste is dat we veilig werken dagelijks in de praktijk brengen. De veiligheid van onze mensen is daarvoor onze voornaamste drijfveer. Ons doel is nul incidenten en het terugdringen van onveilige situaties. Een doel dat we samen met onze mensen op de bouwlocaties realiseren.”