MENU
Woonzorgcentrum Sint Anna Boxmeer

Woonzorgcentrum Sint Anna Boxmeer

Woonzorgcentrum Sint Anna Boxmeer

Stichting Woonzorgcentrum Sint Anna is een kleinschalige en zelfstandige zorginstelling, gevestigd op een bijzondere locatie, namelijk het terrein van de Zusters van Julie Postel in Boxmeer. Sint Anna droomt al jaren van een nieuw verpleeghuis. De voorbereiding is lang en intensief geweest. Het huidige pand, dat wordt gehuurd van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel, is prachtig maar niet meer functioneel om de steeds meer complexere verpleeghuiszorg te leveren. Renovatie was niet mogelijk en daarom wordt nu gewerkt aan een nieuw verzorgingshuis. 

In samenwerking met huisvestingsadviseur Van Aarle De Laat en Elemans Van den Hork Architecten gaat Infrascoop de komende jaren de volledige terreininrichting voor het nieuwe verzorgingshuis realiseren.

Op basis van het door Infrascoop gemaakte ontwerp zijn we in april dit jaar begonnen met de aanleg van de nieuwe asfalt bouwweg. Via deze weg – die langs de Maasdijk loopt – kan het bouwverkeer de locatie gemakkelijk bereiken. Momenteel zijn we het terrein bouwrijp aan het maken, zodat de bouwkundig aannemer Berghege aan de slag kan. Ondertussen is het ontwerp van de terreininrichting ook in volle gang. Het nieuwe verzorgingshuis zal naar verwachting in 2023 haar deuren openen. 

Meer weten?

We vertellen je graag
over dit project.