MENU
Reconstructie De Vissert in Well

Reconstructie De Vissert in Well

Reconstructie De Vissert in Well

In opdracht van de Gemeente Bergen gaan we De Vissert in Well reconstrueren. We zorgen ervoor dat deze route geschikt en veilig wordt voor het verkeer. Hiervoor verbreden we De Vissert tot een 6 meter brede weg met aan weerszijden rode fiets-suggestiestroken. De kruisingen en T-splitsingen voeren we uit met verhoogde drempelplateaus, waardoor het verkeer in snelheid afneemt. 

De bestaande asfaltverharding breken we op en de bestaande zandfundering vervangen we door een fundering met menggranulaat. Vervolgens brengen we een nieuwe asfaltverharding aan en vullen we de bermen uit. Daarna zaaien we alles netjes in en zijn we weer weg! 

Voordat we met de reconstructiewerkzaamheden beginnen organiseert de gemeente een informatieavond voor aanwonenden. Tijdens die avond kunnen aanwonenden kennismaken met Infrascoop en vertellen wij over de werkzaamheden, planning en fasering.

Meer weten?

We vertellen je graag
over dit project.