MENU
Aanleg rotonde Kerkstraat en aanpassing kruising Sint Hubertseweg

Aanleg rotonde Kerkstraat en aanpassing kruising Sint Hubertseweg

Aanleg rotonde Kerkstraat en aanpassing kruising Sint Hubertseweg

In goede samenwerking met de gemeente Cuijk zijn we in september 2020 gestart met een reconstructie van twee kruisingen in Haps.

T-splitsing Zoetendaalstraat - Sint Hubertseweg
We beginnen met de kruising Zoetendaalstraat - Sint Hubertseweg. Met behoud van de bestaande constructie gaan we deze kruising versmallen en er komt een verhoogd plateau. Hiermee maken we het kruispunt verkeersluw en veiliger.

Rotonde Kalkhofseweg - Oeffeltseweg - Kerkstraat
Als begin oktober de werkzaamheden aan de T-splitsing zijn afgerond, beginnen we met de kruising Kalkhofseweg - Oeffeltseweg - Kerkstraat. We breken de hele kruising op en leggen er een rotonde aan. Deze verbetert de verkeersveiligheid in het centrum van Haps en zorgt daarnaast voor een duidelijke entree van het dorp. Er komt onder andere een nieuwe fundering en we leggen een duiker aan voor de watergang. 

Het doorgaande verkeer wordt tijdens onze werkzaamheden omgeleid via de nieuwe Randweg (N264). 

Meer weten?

We vertellen je graag
over dit project.