MENU
Herinrichting Valuwe fase 5 Cuijk

Herinrichting Valuwe fase 5 Cuijk

Herinrichting Valuwe fase 5 Cuijk

Op 31 augustus 2021 zijn we gestart met de reconstructie van wijkdeel 5 van de Valuwe in Cuijk. Eerder werkten we al aan het bouw- en woonrijp maken van fase 2c, 3 en fase 4.   

De werkzaamheden in fase 5 vinden plaats in de Karel Doormanstraat, de Jan Campertstraat, de Titus Brandsmastraat, de Regiment Stoottroepenstraat, de Anne Frankstraat en de Professor van de Brinkstraat. Hier gaan wij het bestaande gemengd rioolstelsel vervangen en een nieuw (gescheiden) regenwaterriool aanleggen. Hierbij werken we in combinatie met diverse nutspartijen omdat gelijktijdig ook diverse kabels en leidingen worden vervangen. Naast de onderbouw wordt ook de bovenbouw volledig vernieuwd, het oude asfalt gaat er uit en hiervoor in de plaatsen brengen we hoogwaardige bestratingsmaterialen aan in dezelfde stijl zoals de rest van de reeds opgeknapte wijk. Eind augustus zijn wij gestart met fase 1 bij de Karel Doornmanstraat. Op dit moment zijn wij bezig met fase 2 en nemen wij de Regiment Stoottroepenstraat geheel onder handen. 

Milieuvriendelijk infiltratieriool

Bij de herinrichting van de Valuwe leggen wij een geheel nieuwinfiltratieriool aan. Het hemelwater wordt hierdoor gescheiden van het afvalwaterriool en wordt langzaam weer aan de bodem afgegeven. Het schone regenwater wordt dus niet meer onnodig afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, maar blijft juist in de wijk. Dit is vriendelijker voor het milieu, omdat hemelwater schoon is.

 

 

Meer weten?

We vertellen je graag
over dit project.