MENU
De Roting II Wanroij

De Roting II Wanroij

De Roting II Wanroij

Op 31 augustus 2021 zijn we gestart met onze eerste opdracht voor Region Vastgoedontwikkeling. Deze vastgoedontwikkelaar is gevestigd in Haps en werkt bewust samen met partners uit de directe regio én met specialisten die hier daadwerkelijk wonen. Infrascoop en Region Vastgoedontwikkeling vullen elkaar hierin perfect aan.

Wat gaan we doen?
We starten met het bouwrijp maken van de grond en de aanleg van riolering voor de nieuwbouwwijk De Roting II in het Noord-Brabantse dorp Wanroij. Deze werkzaamheden ronden we op 4 oktober 2021 af. Vervolgens hebben nutsbedrijven tot 1 januari 2022 de tijd om nutsvoorzieningen aan te leggen. Begin 2022 start de bouw van in totaal 46 woningen die naar verwachting een jaar zal duren. Ook hiervoor heeft Region Vastgoedontwikkeling lokale bouwbedrijven benaderd. In het eerste kwartaal van 2023 maken we het werk af en zorgen we dat het terrein woonrijp wordt opgeleverd. 

Afvoer van hemelwater
Bijzonder aan dit project is dat al het hemelwater binnen het plangebied blijft. Het hemelwater dat afkomstig is van wegen en voetpaden wordt opgevangen in vijverpartijen en ondergrondse infiltratiebuizen. Vanuit hier infiltreert het water weer langzam in de bodem. Het vuilwaterriool sluiten we aan op het gemeentelijk riool. 

Meer weten?

We vertellen je graag
over dit project.