MENU
Centrumplan Brukske fase 4

Centrumplan Brukske fase 4

Centrumplan Brukske fase 4

In maart 2021 starten we in opdracht van de gemeente Venray met fase 4 van het centrumplan Brukske.

Wat gaan we doen? 
Fase 4 betreft de reconstructie van het gebied rond het oude winkelcentrum Brukske. Zowel de noord- als de zuidzijde van de wijk krijgen een nieuwe inrichting. We koppelen het hemelwater af, zodat dit kan infiltreren in de bodem of in wadi’s. Bovendien komt er op de plek van het oude winkelcentrum een nieuw park dat momenteel nog in de engineeringsfase is. 

Globaal bestaan onze werkzaamheden uit:

  • Het opbreken van de bestaande verhardingen (inclusief funderingen);
  • Het uitvoeren van grondwerk;
  • Het aanleggen van nieuwe rioleringen;
  • Het aanbrengen van nieuwe wegfundaties;
  • Het aanbrengen van straatwerk. 

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Dat betekent dat we in maart 2021 (week 8) starten met de noordzijde van het projectgebied. Eind 2021/2022 gaan we aan de slag met de zuidzijde en het tussenliggende park.

Bouwteam
Het is de eerste keer dat wij samen met de gemeente Venray samenwerken in de vorm van een bouwteam. Dat betekent dat wij voor dit project het ontwerp hebben uitgewerkt en in nauwe samenwerking met de gemeente mogelijke knelpunten in de voorbereiding hebben opgelost. De gemeente is meegenomen in de voortgang en aanpak en is daardoor al vanaf het voortraject betrokken. De goede samenwerking zorgt ervoor dat we onze kennis en kunde optimaal kunnen benutten, waardoor we de uitvoering en daarmee ook het eindresultaat naar een hoger niveau kunnen tillen.

Deze opdracht sluit goed aan op de werkzaamheden die we eerder al in de wijk Brukske uitvoerden. In 2017/2018 realiseerden we onder andere de rondweg van het Brukske en in 2019/2020 het centrumplan fase 3. Bij deze laatste opdracht hebben we de Henri Dunantstraat en de infrastructuur rondom het winkelcentrum opnieuw ingericht. We kijken er naar uit om met fase 4 aan de slag te gaan!

Meer weten?

We vertellen je graag
over dit project.