MENU
Aanleg watersysteem Weijerpark

Aanleg watersysteem Weijerpark

Aanleg watersysteem Weijerpark

Het Weijerpark is het groene hart van de gemeente Boxmeer. Het park dient als ontmoetings-, rust- en speelplek, maar er worden ook regelmatig evenementen georganiseerd. Vanaf oktober zijn wij gestart met de werkzaamheden. Na het ontgraven van de wadi’s, het plaatsen van de duikersbruggen en het leegpompen van de gracht wordt het park klaargemaakt voor de nieuwe inrichting. 

Gracht om monumentaal gebouw 'De Weijer'
Op dit moment wordt het water in de gracht rondom het monumentale pand 'De Weijer' continu vanuit de grond omhoog gepompt. Het grachtwater infiltreert weer in de bodem en wordt dan opnieuw opgepomt. Wij gaan de gracht dichtmaken met ‘trisoplast’, zodat de gracht waterdicht wordt. Het oppompen van water is daardoor niet meer nodig. 

Herinrichting van het Weijerpark
Vanaf oktober start de Gemeente Boxmeer met de herinrichting van het park. Vanwege de lage ligging van het park stroomt er bij hevige regenval een grote hoeveelheid water naar het park. Om dit regenwater op te vangen verlagen we delen van het park en leggen we verschillende wadi's aan die als waterbuffer dienen. In totaal kunnen deze wadi's bijna 7.000 m3 water opvangen. 

Beschermd pand en natuur
De Gemeente Boxmeer heeft veel aandacht voor het beschermen van het pand 'De Weijer' en het groen in het park. Wij zorgen daarom voor een duidelijk plan van aanpak waarin het monumentale pand en de natuur worden geborgen. We doen onderzoek naar hoe we het pand en de grote oude bomen het beste kunnen beschermen, monitoren dit tijdens de uitvoering en nemen waar nodig beheersmaatregelen. 

Kunstwerken
Ook het dertiental kunstwerken in het park vraagt de nodige aandacht. Deze verhuizen we met alle voorzichtigheid naar een tijdelijke verblijfplaats in Boxmeer. Dit geeft de kunstenaars meteen de mogelijkheid om de werken te onderhouden. Zodra het park klaar is, plaatsen we een groot deel van de kunstwerken weer terug. 

Aan de slag!
Op dit moment zijn wij druk bezig met de werkzaamheden in het park zelf. De wadi’s zijn ontgraven, de duikersbruggen zijn geplaatst en het park is klaargemaakt voor de nieuwe inrichting. Er worden bruggetjes geplaatst en betonpaden aangebracht. Wij beschermen tijdens de werkzaamheden de bomen door diverse maatregelen. Zo ontgraven we de grond rondom de bomen onder deskundige begeleiding en worden de stalen rijplaten ondersteund door houtsnippers om de druk op de wortels te verminderen.

Tegelijkertijd zijn wij ook aan het werk aan de voorzijde bij het gebouw ‘de Weijer’. De gracht is leeggepompt en waterdicht gemaakt met het product ‘trisoplast’. De komende periode gaan wij de gracht voorzien van nieuwe beschoeiing ter bescherming van de oevers.

Meer weten?

We vertellen je graag
over dit project.