MENU
Aanleg watersysteem Weijerpark

Aanleg watersysteem Weijerpark

Aanleg watersysteem Weijerpark

Het Weijerpark is het groene hart van de gemeente Boxmeer. Het park dient als ontmoetings-, rust- en speelplek, maar er worden ook regelmatig evenementen georganiseerd. Vanaf oktober gaat Infrascoop er aan de slag om een nieuw watersysteem aan te leggen.

Gracht om monumentaal gebouw 'De Weijer'
Op dit moment wordt het water in de gracht rondom het monumentale pand 'De Weijer' continu vanuit de grond omhoog gepompt. Het grachtwater infiltreert weer in de bodem en wordt dan opnieuw opgepomt. Wij gaan de gracht dichtmaken met trisoplast, zodat de gracht waterdicht wordt. Het oppompen van water is daardoor niet meer nodig. 

Herinrichting van het Weijerpark
Vanaf oktober start de Gemeente Boxmeer met de herinrichting van het park. Vanwege de lage ligging van het park stroomt er bij hevige regenval een grote hoeveelheid water naar het park. Om dit regenwater op te vangen verlagen we delen van het park en leggen we verschillende wadi's aan die als waterbuffer dienen. In totaal kunnen deze wadi's bijna 7.000 m3 water opvangen. 

Beschermd pand en natuur
De Gemeente Boxmeer heeft veel aandacht voor het beschermen van het pand 'De Weijer' en het groen in het park. Wij zorgen daarom voor een duidelijk plan van aanpak waarin het monumentale pand en de natuur worden geborgen. We doen onderzoek naar hoe we het pand en de grote oude bomen het beste kunnen beschermen, monitoren dit tijdens de uitvoering en nemen waar nodig beheersmaatregelen. 

Kunstwerken
Ook het dertiental kunstwerken in het park vraagt de nodige aandacht. Deze verhuizen we met alle voorzichtigheid naar een tijdelijke verblijfplaats in Boxmeer. Dit geeft de kunstenaars meteen de mogelijkheid om de werken te onderhouden. Zodra het park klaar is, plaatsen we een groot deel van de kunstwerken weer terug. 

Aan de slag!
De gemeente Boxmeer heeft ons een voorlopig ontwerp aangeleverd dat wij verder gaan uitwerken tot een definitief ontwerp. Ook het uitvoeringsontwerp wordt door ons gemaakt. We kijken er naar uit om met dit project aan de slag te gaan!

Meer weten?

We vertellen je graag
over dit project.