MENU
Reconstructie Scharenburg Druten

Reconstructie Scharenburg Druten

Reconstructie Scharenburg Druten

De werkzaamheden van Scharenburg, de belangrijkste in-en uitvalsweg van Druten, zijn eind maart van start gaan. De herinrichting van de Scharenburg duurt net iets meer dan 3 maanden en staat voor Infrascoop in het teken van het vernieuwen van het riool en het woonrijp maken van de straat. De rioleringen en funderingen worden eerst verwijderd, waarna nieuwe rioleringen en funderingen zullen worden aangelegd. Om dit te verwezenlijken wordt er gebruik gemaakt van bronbemaling. Bij dit proces wordt er op verschillende plekken grondwater opgepompt en afgevoerd via een leiding, zodat er beneden de grondwaterspiegel gewerkt kan worden. Ook behoren het vervangen van het kokerduiker, het aanbrengen van (asfalt)verhardingen en de daarbij horende markeringen tot ons takenpakket.

Overstekende fietsers en voetgangers zullen met name de vruchten plukken van de herinrichting, immers zal voor hen het oversteken aanzienlijk makkelijker en veiliger gaan. Wij zijn blij dat we met deze werkzaamheden de veiligheid van de Scharenburg kunnen verbeteren.

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Voor specifieke vragen over het project kunt u mailen naar Scharenburg@infrascoop.nl. Ook is alle informatie over de werkzaamheden te bekijken in de ‘Bouwapp’ onder het kopje Reconstructie/Rioolvervanging Scharenburg Druten. De ‘Bouwapp’ is gratis te downloaden in de Apple Store en in de Google Play Store.

Meer weten?

We vertellen je graag
over dit project.