MENU
herontwikkeling Lücker terrein

herontwikkeling Lücker terrein

herontwikkeling Lücker terrein

Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid B.V. is gestart met het realiseren van 34 grondgebonden en levensloopbestendige woningen. Deze woningen worden gerealiseerd op de voormalige A&P Lücker locatie aan de Roermondseweg in Tegelen. Naast het realiseren van woningen leggen zij ook een nieuwe woonstraat, parkeervoorzieningen, wandelpaden, groenvoorzieningen aan.

In opdracht van gemeente Venlo zijn wij hier eind juni gestart met de bouwrijpfase. Naast de bouwrijpfase nemen we ook de werkzaamheden rondom de woonrijpfase op ons. 

Wat gaan we doen?
Tijdens de bouwrijpfase bestaan onze werkzaamheden uit het gereed maken van de grond voor de woonrijpfase. We ontgraven de cunetten, leggen het riool en sluiten deze aan op het aangrenzende rioolstelsel. Het riool bestaat uit een vuilwaterstelsel en een infiltratiesysteem om het hemelwater af te voeren. Ook brengen we uitleggers naar de woningen en een bergingsriool aan. Het bergingsriool slaat - wanneer er te veel water is - het water tijdelijk op. Daarnaast ontgraven we de groenvakken en nemen we de bodemsanering op ons. 

Na oplevering van de bouwrijpfase start de aannemer met het bouwen van de woningen. In 2023 keren we terug en pakken we onze werkzaamheden weer op tijdens de woonrijpfase. In deze fase leggen we de trottoirs, parkeerplaatsen en rijbanen aan. Tot slot verzorgen we ook de terreininrichting zoals de beplanting.

Meer weten?

We vertellen je graag
over dit project.