MENU
Infrascoop

Aanleg rotonde N271 Well

Bestaande situatie (opbreektekening)
Aanleg rotonde N271 Well
Nieuwe situatie (aanlegtekening)
Aanleg rotonde N271 Well

Welkom op de website voor project Aanleg rotonde N271 Well.
Wij, Infrascoop, voeren het project uit en willen u tijdens de de uitvoering van het project op de hoogte houden van de gang van zaken en belangrijke informatie met u delen. Dat doen we op verschillende manieren. Over het algemeen informeren wij u persoonlijk. Op de website vindt u achtergrondinformatie over het project.

ACTUEEL:
Het asfalt op de N271 vanaf Moleneind 4 t/m 14 wordt voorzien van nieuw asfalt en markering. Hiervoor is een weekendafsluiting van de N271 noodzakelijk. Deze afsluiting staat nu gepland in het weekend van 12 – 14 april a.s. Tijdens deze werkzaamheden is de N271 op dit gedeelte afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid middels een omleidingsroute.

Update werkzaamheden:
De afgelopen periode heeft ons team hard gewerkt aan de rotonde N271 – Wezerweg te Well. Op 2 februari is een gedeelte van de rotonde opengesteld voor verkeer (fase 3). We verwachten de werkzaamheden van fase 3 op woensdag 21 februari af te ronden en over te gaan naar fase 4/5. Deze 2 fasen zullen wij tegelijk uitvoeren. Aansluitend aan deze fasen hebben wij een weekendafsluiting gepland, waarbij wij de huidige deklaag van de N271 vervangen en voorzien van nieuwe markering. Wij verwachten deze werkzaamheden, afhankelijk van weersomstandigheden, af te ronden in week 16-2024 (m.u.v. opruimwerkzaamheden).  

Werkwijze en fasering van het project
We hebben het werk verdeeld in 5 fasen en twee weekendafsluitingen. Per fase laten wij u hieronder zien wat wij oppakken (klik op link). 

Fase 0 - voorbereidende werkzaamheden (week 37 - 38)

 • Inrichten tijdelijke bushaltes
 • Inrichten tijdelijke voorzieningen (oa. fietsdoorsteek sportvelden)
 • Instellen omleidingsroutes
 • Overige voorbereidende werkzaamheden
 • Nog geen ingrijpende verkeersmaatregelen N271

Fase 1 - Aanleg bypass, fietspad Wezerweg en DWA-riool (week 39 - 40)

Fase 2 - Verkeer N271 over de bypass (week 41 - 6)

Omleidingen in deze fase:

Fase 3 - Verkeer N271 over rotonde met VRI (week 6 - 8)

Fase 4 - Rotonde + Wezerweg open (week 8 - 12)

Fase 5 - Reconstructie Sterrenbos en Kasteellaan (week 9 - 16)

* 2 weekendafsluitingen, einde fase 5 - Werkvak volledig afgelsoten voor autoverkeer (Planning week 15/16 of 16/17 (reserve))

VRAGEN/OPMERKINGEN?

Heeft u vragen/opmerkingen of wilt u meer weten neem dan contact op met onze mensen op e-mail: well@infrascoop.nl of bel met Patrick van der Zanden (uitvoerder): 06-52619511 of Freddy Wandelt (projectleider): 06-11903689.

Wilt u ons spreken? Kom dan naar het inloopspreekuur:
Elke woensdag tussen 09.00 - 10.00 uur op het terrein naast Moleneind 4.

Goed om te weten
Omleidingen auto- en fietsverkeer

 • Doorgaand verkeer N271 blijft mogelijk dankzij by-pass (afgezien van 2 weekendafsluitingen).
 • Grootschalige adviesroute doorgaand verkeer N271 via A73.
 • Afsluiting Wezerweg tijdens fase 1 – 3 + weekendafsluitingen.
 • Aansluiting Kasteellaan – N271 vervalt direct, verkeer via Elsterendijk – Well.
 • Fase 5 afsluiting Kasteellaan lokale afzetting/omleiding door Well.
 • Fietsverkeer wordt omgeleid door Well.

Ons team
Wij stellen u graag voor aan ons bouwteam:

Aanleg rotonde N271 WellFreddy WandeltProjectleider: 06-11903689
Aanleg rotonde N271 WellPatrick van der ZandenUitvoerder: 06-52619511
Aanleg rotonde N271 WellMart van VeghelWerkvoorbereider: 06-27021259