Infrascoop biedt op een breed terrein in de civieltechnische sector haar diensten aan.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van:

  • de overheid,
  • bouwbedrijven,
  • projectontwikkelaars,
  • particulieren.

Het doel dat Infrascoop bij elk project voor ogen staat is klant- en resultaatgericht werk op te leveren. 
Maatwerk dat uiteraard is afgestemd op kwaliteit en veiligheid in alle disciplines.

De opdrachten worden nauwgezet uitgevoerd door vakbekwame medewerkers en begeleid door projectleiders met jarenlange ervaring. Projectleiders, die evenals u, graag werken met korte lijnen, een hoge beslissingsbevoegdheid hebben en zich volledig project verantwoordelijk voelen.