MENU
Herontwikkeling Robijnlaan en Zwijssenstraat

Herontwikkeling Robijnlaan en Zwijssenstraat

Herontwikkeling Robijnlaan en Zwijssenstraat

We zijn weer terug in Cuijk. Ditmaal gaan we in opdracht van de gemeente Land van Cuijk aan de slag in de Robijnlaan en de Zwijssenstraat. 

Op het terrein in de Robijnlaan en de Zwijssenstraat worden 24 koopwoningen gerealiseerd voor starters, doorstromers en senioren. Het schoolgebouw en de gymzaal die op deze plek stonden zijn gesloopt. Voordat deze koopwoningen gerealiseerd worden moet het braakliggende terrein bouwrijp gemaakt worden.

Wat gaan we doen? 

Vanaf maart 2022 gaan we de twee braakliggende terreinen in Cuijk bouwrijp maken. We gaan hier de de riolering aanbrengen en het grondwerk verrichten. Begin mei leveren we het terrein op zodat er een start kan worden gemaakt met het bouwen van de koopwoningen. 

Meer weten?

We vertellen je graag
over dit project.