MENU
BRM + WRM Aalsvoorten Haps

BRM + WRM Aalsvoorten Haps

BRM + WRM Aalsvoorten Haps

Infrascoop begon medio april in opdracht van JAVO Invest B.V. met de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken van 13 koopwoningen gelegen in De Aalsvoorten. Het plan ‘Aalsvoorten’ wordt aangelegd in het gebied dat aansluit op de Rozenhof, gelegen tussen De Aalsvoorten en de Sint Hubertseweg. Het bijzondere aan het project is de rol van infiltratie en berging van het regenwater, waardoor een robuust regenwatersysteem ontstaat. Het hemelwater wordt zoveel mogelijk geïnfiltreerd in de bodem. Dit gebeurt onder andere door de aanleg van infiltratiekratten waar regenbuizen van woningen op aangesloten staan. Doordat de grondwaterstand in Aalsvoorten relatief laag is er gekozen voor de aanleg van een wadi, die door middel van flauwe taluds water zowel kan vasthouden als infiltreren. Naar verwachting zullen de werkzaamheden medio april 2020 zijn afgerond. 

Meer weten?

We vertellen je graag
over dit project.