MENU
Blog

Blog

Socialer ondernemen bij Infrascoop

Socialer ondernemen bij Infrascoop

13 november 2018
DOOR Evelien Cloostermans-van Ast

We zijn er mee in aanraking gekomen door de vele projecten die we voor gemeenten hebben uitgevoerd, hebben het volledig omarmd en zijn er de afgelopen jaren nog een stap verder mee gegaan: sociaal ondernemen. Sociaal ondernemen houdt vooral in dat je als bedrijf extra inspanningen levert om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen én te houden.

Voor veel gww-bedrijven is de basis van sociaal ondernemen Social Return on Investment (SROI). Dat is de verplichting van gemeenten om een deel van de loonsom van een gww-project in te vullen met mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt of met leerwerkplekken. Een prima initiatief dat ons al meerdere goede arbeidskrachten heeft opgeleverd.

Bij de SROI stuit ons echter tegen de borst dat iemand slechts een baan krijgt aangeboden voor de duur van een project. Soms zes weken, vaker drie of zes maanden en heel af en toe een jaar.

Bij Infrascoop zien we dat graag anders en daarom werken wij met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). We bieden mensen met een arbeidsachterstand daarmee een blijvende oplossing. Hoe werkt dat precies?

Eerst de SROI. Iedere gemeente heeft zijn eigen poule met mensen en iedere gemeente wil die mensen graag inzetten. Na afloop van een project gaat iemand terug de ‘kaartenbak’ in. Diegene kan dan weer wachten tot een volgend bedrijf een project aanneemt binnen zijn of haar gemeente. Voor de aannemer is het ook niet aantrekkelijk om de werknemer langer in dienst te houden, omdat bij het volgende project weer iemand anders met achterstand op de arbeidsmarkt in dienst moet worden genomen. Aangezien de grond-, weg- en waterbouw vraagt om gekwalificeerde krachten, kunnen niet onbeperkt arbeidsplaatsen ingevuld worden met onervaren medewerkers.

De PSO (een landelijk erkende norm) werkt anders. Het is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument dat objectief bepaalt in hoeverre een organisatie sociaal onderneemt. Bij de certificering tellen medewerkers met arbeidsachterstand tot en met drie jaar nadat ze in dienst zijn genomen en leerlingen gedurende de opleiding mee . Dat maakt het voor ons aantrekkelijker om mensen langer vast te houden en daadwerkelijk in te zetten op goede begeleiding, te investeren in onderwijs en het inzetten van een jobcoach waar nodig. We besteden daar veel aandacht aan en we beschikken daardoor over PSO Trede 3, het hoogste op de prestatieladder.

Bij gemeenten die zich conformeren aan de PSO geldt een certificaat vanaf trede 2 als voldoende bewijs van sociaal ondernemerschap. Hiermee vervalt de verplichting om invulling te geven aan de SROI. Ook kopen we het liefste in en werken we het liefste samen met bedrijven die net als ons PSO-gecertificeerd werken. Zo stimuleren we elkaar om duurzaam werk te maken van ‘social return’.

Misschien wel het belangrijkste is dat sociaal ondernemen een verrijking is voor ons bedrijf. We werken samen met diverse mensen, met verschillende vaardigheden en persoonlijkheden. Door een prettige werksfeer te creëren komen we samen tot mooie projecten.

Een sociaal bedrijf ben je namelijk met z’n allen, dat kan nooit van bovenaf worden opgelegd.