MENU
Infrascoop

Actueel

Onze CO2-reductie in Q1

Onze CO2-reductie in Q1

27 juni 2020

Inmiddels is naast de financiële administratie van 2019 en het eerste kwartaal 2020 ook de volledige CO2 administratie van 2019 en het eerste kwartaal 2020 afgerond. Deze maand staat het 2e kwartaal op het programma waarna we in de loop van augustus opnieuw getoetst zullen worden. Uiteraard is de verwachting dat we deze toetsing met een positieve uitkomst zullen doorstaan.  
Hieronder in het kort een weergave van een aantal interessante getallen. 

Brandstof:

2018

2019

1e kwartaal 2020

Reguliere diesel

91.548 liter

109.964 liter

26.089 liter

HVO20-diesel

0 liter

0 liter

3.824 liter

Benzine

11.662 liter

17.751 liter

5.076 liter

Aspen

1.485 liter

1.620 liter

405 liter

Totaal

104.695 liter

129.335 liter

35.394 liter

 

 

 

 

Totale CO2 footprint

357 ton

430 ton

110 ton

 
Ondanks dat we zien dat de CO2-footprint in 2019 hoger is dan die van 2018 is de verwachting dat we de uitstoot in 2020 wel degelijk zullen terugdringen. Deze verwachting is gebaseerd op onderstaande maatregelen:

  • Sinds eind 2019 wordt voor ons kantoorpand volledig groene stroom ingekocht
  • Tijdens de verbouwing in 2020 is de isolatie van het dak van ons bedrijfspand verbeterd
  • Daarnaast is met ingang van maart 2020 gekozen voor de inkoop van HVO20-(bio)diesel voor onze grote materieelstukken met een eigen IBC. Met deze milieuvriendelijkere diesel reduceren we zo’n 17% CO2. 

De stijging van het de CO2-footprint in 2019 is redelijk eenvoudig te verklaren. Met de uitbreiding van ons wagenpark, een tweede Liebherr en diverse kleinere materieelstukken is het totale brandstofgebruik gestegen. Dit resulteert een-op-een in een hogere footprint.  

Zoals blijkt uit de hierboven opgenomen tabel wordt het overgrote deel van onze footprint bepaald door het verbruik van diesel. Reden genoeg om sinds maart te kiezen voor de inkoop van HVO20-diesel.  

HVO-diesel 
HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. De belangrijkste grondstof voor deze diesel is afgewerkt plantaardige olie. Die wordt door middel van diverse processen in een fossielvrije, hernieuwbare brandstof omgezet. Dit wordt ook wel eens blauwe diesel genoemd in de volksmond.   
   
In zijn puurste vorm is de CO2-uitstoot van deze brandstof 89% lager. Echter, HVO heeft 1 grote tekortkoming. HVO mist de smerende werking die reguliere diesel wel heeft en is daarom in de pure vorm niet geschikt voor de huidige dieselmotoren. Daarom wordt ervoor gekozen de HVO te mengen met reguliere diesel.  

Er is overleg geweest met de leveranciers van onze materieelstukken over de voorgenomen inkoop van HVO diesel. Zij geven allemaal hetzelfde aan: een mix van maximaal 25% HVO en 75% reguliere diesel is toepasbaar in onze motoren. Een mix van meer dan 25% HVO is af te raden omdat deze de levensduur van motoren, filters en andere onderdelen kan verkorten. Daarnaast ontbreekt de benodigde EN590 certificering op deze hogere mixen wat gevolgen heeft voor de garantie op de materieelstukken.    
 
In overleg met Van Treeck is gekozen voor een HVO20-diesel. Dit is een mix van 20% HVO en 80% reguliere diesel. Per saldo heeft deze diesel zo’n 17%-18% lagere CO2-uitstoot. Deze diesel wordt speciaal voor ons door Van Treeck ingekocht en geleverd in de IBC’s behorende bij de materieelstukken.  

Op dit moment is de HVOmix diesel helaas niet of nauwelijks aan de pomp verkrijgbaar wat betekent dat wij voor onze transport- en vervoersmiddelen nog steeds reguliere diesel blijven tanken. Hoewel het wellicht verleidelijk lijkt om ook met auto’s uit de IBC’s te tanken vragen we onze medewerkers toch om dit niet te doen. Er worden diverse verhoudings- en verbruiksgetallen berekend voor onze (CO2) administratie waarvoor we de gegevens van de tankpassen nodig hebben.