MENU
Infrascoop

Actueel

CO2 Bewust Certificaat

CO2 Bewust Certificaat

17 september 2019

Begin oktober 2019 wil Infrascoop het CO2 Bewust Certificaat niveau 3 behalen volgens de normen van CO2 prestatieladder.

De afgelopen maanden is het energieverbruik van 2018 in kaart gebracht en hebben we reële doelstellingen geformuleerd die leiden tot vermindering van de CO2 uitstoot. Op basis van het verkregen inzicht heeft Infrascoop doelstellingen voor het energie- en brandstofverbruik van ons eigen bedrijf en het elektriciteitsgebruik van de huisvesting geformulleerd en maatregelen genomen om de CO2 uitstoot te verminderen.

Met andere woorden, we weten nu waar we op moeten letten, waar het verbruik zit en hoe we dat kunnen verminderen.

Om geïnformeerd te blijven over kennisontwikkelingen op het gebeid van CO2 reductie en het delen van onze kennis op dit gebied, neemt Infrascoop actief deel aan de het initiatief de Club van 49 (klik hier).

Om de complete nieuwsbrief over onze ambities te lezen, klikt u hier.