MENU
Infrascoop

Actueel

Infrascoop gaat voor het CO2 Bewust Certificaat

Infrascoop gaat voor het CO2 Bewust Certificaat

03 mei 2019

Infrascoop B.V. voert al jaren een duurzaam beleid. Na het behalen van het certificaat PSO trede 3 (Prestatieladder Socialer Ondernemen) in 2018 heeft Infrascoop besloten haar beleid op het gebied van CO₂-reductie inzichtelijk te maken. Om dit aantoonbaar te maken gaan we ons certificeren voor het CO₂ Bewust Certificaat.

Dit jaar wil Infrascoop B.V. het CO₂ Bewust Certificaat volgens de CO₂-prestatieladder niveau 3 behalen. Dit staat in 2019 centraal binnen onze organisatie.

De komende maanden gaan we het energieverbruik van het bedrijf in kaart brengen om daarna reële doelstellingen te formuleren die leiden tot vermindering van de CO₂-uitstoot. We doen dit in nauwe samenwerking met onze medewerkers om bewustwording en een goed draagvlak te creëren zodat de doelstellingen gehaald worden.

Met deze actie zet Infrascoop B.V. weer een volgende stap naar verduurzaming van haar beleid en draagt op deze wijze bij om de uitstoot van CO₂ te beperken, waardoor Infrascoop een bijdrage levert om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te behalen.

De komende maanden zullen we u verder informeren over de vorderingen.